Regulamin usługi „Newsletter RWS”

obowiązujący od dnia 13 maja 2017 r.

 1. Usługa „Newsletter RWS” skierowana jest do katolików, członków Ruchu Wiernych Serc i umożliwia im automatyczne otrzymywanie informacji w formie poczty elektronicznej, związanych z działalnością Ruchu Wiernych Serc dzieła Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR należącej do Kościoła katolickiego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skaryszewska 12.
 2. Korzystanie z usługi „Newsletter RWS” jest dobrowolne i bezterminowe.
 3. W celu świadczenia usługi „Newsletter RWS” Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 4. Dla ułatwienia procesu rejestracji na stronie Ruchu Wiernych Serc pod adresem http://rws.sychar.org/deklaracja/ dostępny jest formularz elektroniczny, za pomocą którego na wskazany adres poczty elektronicznej osoby zainteresowanej zostanie przesłana treść Deklaracji wstąpienia do Ruchu Wiernych Serc w ramach, której możliwa jest subskrypcja usługi „Newsletter RWS”.
 5. Osoba zainteresowana subskrypcją usługi „Newsletter RWS” zobowiązana jest do dostarczenia w ciągu 30 dni kalendarzowych wypełnionej deklaracji, o której mowa w punkcie 4 Regulaminu na adres poczty elektronicznej rws@sychar.org, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz zawierającej adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości w ramach usługi „Newsletter RWS”, miejscowość i kraj pochodzenia użytkownika, zgodę na otrzymywanie wiadomości w ramach usługi oraz data wypełnienia deklaracji.
 6. Do czasu dostarczenia wypełnionej i podpisanej deklaracji zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 5 Regulaminu usługa „Newsletter RWS” nie będzie świadczona. Jednak na adres poczty elektronicznej wskazany przez osobę zainteresowaną może zostać wysłane przypomnienie z prośbą o odesłanie wypełnionej deklaracji.
 7. Niedostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 5 Regulaminu w ciągu 30 dni od dnia wypełnienia formularza, o którym mowa w punkcie 4 Regulaminu będzie skutkowało usunięciem z bazy danych wprowadzonych w formularzu elektronicznym podczas rejestracji.
 8. Złożenie deklaracji wymienionej w punkcie 4 Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody osoby zainteresowanej na przetwarzanie jej danych osobowych przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skaryszewska 12, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922) w celu korzystania z prowadzonej przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR usługi „Newsletter RWS”.
 9. Rozpoczęcie świadczenia usługi „Newsletter RWS” następuje w momencie dopisania adresu poczty elektronicznej osoby zainteresowanej do bazy subskrybentów usługi „Newsletter RWS” oraz do bazy subskrybentów usługi „Newsletter SYCHAR” związanej z główną domeną www.sychar.org na podstawie otrzymanej podpisanej deklaracji przystąpienia do RWS.
 10. Osobie zarejestrowanej w bazie danych usługi „Newsletter RWS” przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych jej dotyczących, możliwości ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z bazy subskrybentów usługi „Newsletter RWS”.
 11. Zmiany danych lub rezygnacji z subskrypcji usługi „Newsletter RWS” można dokonać poprzez wysłanie stosownej dyspozycji na adres poczty elektronicznej rws@sychar.org.
 12. Zakończenie subskrypcji powoduje usunięcie danych subskrybenta z bazy danych usługi „Newsletter RWS”.
 13. W stopce każdej wiadomości przesyłanej w ramach usługi „Newsletter RWS” zostanie zamieszczona informacja o sposobie zmiany danych, sposobie rezygnacji z subskrypcji oraz odnośnik do niniejszego Regulaminu.
 14. Administratorem danych przetwarzanych w ramach usługi „Newsletter RWS” jest Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR należąca do Kościoła katolickiego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skaryszewska 12. Dane osobowe zbierane są przez SYCHAR zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby Kościoła katolickiego (czyli wspólnoty) dla realizacji usługi „Newsletter RWS”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter RWS”.
 15. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu usługi „Newsletter RWS” a o treści zmian Subskrybenci będą poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej http://rws.sychar.org wiadomości o zmianie Regulaminu oraz za pośrednictwem usługi „Newslettera RWS”. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 16. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o jego zmianach. Subskrybent, który nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej na adres rws@sychar org, co jest równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji usługi „Newsletter RWS”.